Stránka splňuje podmínky GDPR

Podmínky a GDPR
Kromě případů, kdy zákazník sám poskytne osobní data, neshromažďuje provozovatel žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu.
Návštěvníci a uživatelé stránek berou na vědomí, že obsah tohoto webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, jimiž se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, rozmnožovat, prodávat, měnit, upravovat či přenášet obsah webu nebo do něj jakkoliv zasahovat. Uživatel dále není oprávněn tento používat pro komerční účely nebo obsah webu pro tyto účely jakkoliv zpřístupňovat. Pro využívání obsahu tohoto webu nesmí uživatel využívat automatizovaných procesů.

Za obsah, který na tento web vkládají uživatelé, jsou vždy zodpovědni. Zároveň jsou povinni řídit se platnými zákony České republiky. Zakázáno je především vkládání příspěvků, které slouží k propagaci služeb a zboží, jejichž reklama je regulována příslušnými předpisy, dále se zakazuje vyzývání k rasové nesnášenlivosti a vkládání vulgárních příspěvků. Dále je zakázáno vkládání obrázků a dalších dokumentů, pokud uživatel není vlastníkem autorských práv nebo nedostal souhlas se zveřejněním. Příspěvky, které mají za cíl poškození subjektu nebo osoby, nebude tolerováno. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah, který na Portál vkládají uživatelé.

Provozovatel nevykonává aktivní dohled nad obsahem vložným uživatelem.