Pár citátů, které zazněli na zájezdech.

Opravdové štěstí nezískáme dosažením vytouženého cíle, s každou dosaženou touhou přichází touha další, vzdálená na míle.Je lidstvu přirozené po lecčems toužit,ale nesmíme se díky naší touze soužit.Opravdové štěstí přijde pochopením sebe sama, prostým bytím teď a tady, ať již v horách nebo doma. A skromnou vděčností ze srdce svého, za ten nejvyšší dar co máme,to jest život jaký je, bez posuzování dobrého či zlého, jen tím si správnou cestu otvíráme.Štěstí, to je radost z bytí, z pohybu a z dechu.Šťastný je pouze ten, kdo vládne svému egu.
/Aleš Rajský/

Na cestě světla bychom neměli chtít, brát a honit se za cílem, ale naučit se dávat bez očekávání něčeho zpět a přijímat to, co život dává, s vděkem, zamilovat se do té cesty, po níž jdeme, protože právě ona je tím cílem. Neexistuje pozitivní nebo negativní. Život nám klade do cesty překážky, abychom byli po jejich překonání silnější. Potkáváme lidi vždy z nějakého důvodu a každý hraje v našem vlastním bytí nějakou úlohu.
/Aleš Rajský/

Kontrolujte své myšlenky, stanou se z nich slova.Kontrolujte svá slova, stanou se z nich činy.Kontrolujte své činy, stanou se z nich zvyky.Kontrolujte svůj charakter, vytváří váš osud. /Lao-c´/

„Dnešek není příprava na zítřek. Dnešní den je ta hlavní událost.“ /Leo Babauta/

Tady nahoře, vysoko v horách, cítím se být povznesen nad všechen shon a malichernost měst v údolích. Tady slyším jen vítr vát, vlastní tlukot srdce a dech. Cítím zvláštní duchovní naplnění. Uvědomuji si sám sebe, kdo jsem. Součástí všehomíra, ale přesto pevně spojen se zemí, svým tělem. Jen mít křídla, roztáhnout je, vznést se vysoko a letět daleko daleko kam mě vítr donese. /Aleš Rajský/

Život jest jak vzácná a křehká květina. Každý květ je unikátní stejně jako každý moment života pěstujme ji aby vzkvétala. neboť může lehce zvadnout /Aleš Rajský/

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. /Karel Čapek/

Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží ani svododu, ani zabezpečení. /Benjamin Franklin/

Majetek vyvolává lpění a další touhu po jmění. Je to princip, jemuž jsme my, naše civilizace, skočili na lep. Naší hlavní motivací je vlastnictví – něco mít, pak mít víc a ještě víc. A zase: kde a jak se to programuje? To je velice zvláštní. Programuje se to už ve škole. Hlavně v matematice. První, co se učíme, je sčítání. Jedna a jedna jsou dvě. Dvě je víc, než jedna. Dvě a dvě jsou čtyři. Čtyř jsou víc než tři. Čtyři a čtyři je osm. Osm a osm je šestnáct. To je ještě víc. Kdybychom opravdu nebyli pokryteckou civilizací a učili své děti, že celek a jednota jsou naší matricí, učily by se děti jako první „dělení“. Mohly by se učit třeba: „Tohle je koláč, a když ho rozpůlím, mám dva kusy. Když ho rozčtvrtím, mám čtyři kusy. Když udělám další dělení, mám osm kusů.“ Učily by se ty samé číslovky, ale jinak. Nebylo by toho víc, bylo by toho pořád stejně, ale získali bychom víc dílů. A tím pádem bychom porozumněli – TENTO SVĚT VZNIKÁ DĚLENÍM JENDOTY./Jaroslav Dušek/

“Ženy nechtějí slyšet váš názor. Chtějí slyšet svůj názor, ale hlubším hlasem.”/Bill Cosby/

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“/J. Werich/

Někdy se vzbudíš.Někdy tě pád zabije.A někdy, když padáš,vzlétneš…/N.Gaiman/

„Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie.”/Pierre-Joseph Proudhon/

Člověk je temný tvor! Neví odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Nelze být vždy hrdinou, ale vždy lze zůstat člověkem. /J.W.Goethe/

Zvedněte oči k horám od nichž se vám dostane pomoci. /Sv. Aurelius Augustinus (354 – 430 n.l.)/

„Ženy se vdávají v naději, že se jejich muži změní. Muži se žení v domnění, že se jejich ženy nikdy nezmění. Zklamání všech zúčastněných je nevyhnutelné.“ /Albert Einstein/

Lidová moudra moderní doby: — Kdo se moc ptá, málo googlí. — Spam nechodí po horách, ale po lidech. — Kam Facebook nemůže, tam nastrčí Like button. — Každý chvilku tahá torrent. — Všechno padá, co software má. — Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek. — Tak dlouho se chodí s Acerem do práce, až mu víko upadne. — Co na srdci, to na Facebooku. — Všude dobře, s WiFi nejlíp. — Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google. — Kdo chce kam, nabourá se tam. — Třikrát zálohuj a jednou formátuj! — Darovaným titulkům na hrubky nehleď. — Kolik máš účtů na sociálních sítích, tolikrát jsi člověkem. — Přišel, viděl, vyfotil a nasdílel.

„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a… tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ /Dalajlama/

Miluji nahotu; je to nejužitečnější odpočinek těla od falešné morálky společnosti. /Josephine Bakerová/

„Člověk je nejvyšší ze zvířat a nejnižší z andělů, člověk je mikrokosmos, v němž je vše, co makrokosmos skrývá.“ /K. Jaspers/

Co si myslíš, to vytváříš**co vytváříš, tím se stáváš čím se stáváš, to vyjadřuješ**co vyjadřuješ, to prožíváš co prožíváš, tím jsi**čím jsi, to si myslíš. Byli tam automobiloví bohové: silná a vážně se tvářící jednotka bytostí s krví na černých rukavicích a chromovaných zubech: příjemci lidských obětí v měřítku, o jakém se od dob Aztéků nikomu ani nesnilo. Ani oni se netvářili suverénně. Svět se změnil. /N. Gaiman: Američtí bohové/.

„Volnost se člověku otvírá jen sebepoznáním.“ /Jiddu Krishnamurti/.

Přátelé jsou andělé, kteří tě postaví na nohy, když tvá křídla mají problém si vzpomenout, jak lítat.

Neexistuje žádný začátek nebo konec! Jediné co máš, je teď !Včera je historie, zítra je náhodou, dnes je dárkem …

SOBECTVÍ JE PŘÍČINOU VEŠKERÉHO UTRPENÍ.

„Městský život je zodpovědný za to, že zkazil člověka, jenž pak ve své nevědomosti převrací řád přírody a maří jeho vyváženost.“ /T. Rousseau/.

Raduj se z maličkostí, všímej si detailů a když máš z něčeho strach, tak to udělej. Věci, ze kterých máme strach, těm musíme čelit, ne je obcházet. Je lepší shořet, než vyhasnout. /K. Cobain/.

Království nebeské je stavem srdce, ne něčím, co je nad zemí, nebo co přijde po smrti. /Nietzsche/

Žij tady a teď a hleď dělat všechny cítící bytosti šťastné a neubližuj jim. /Buddha/.

„V každém okamžiku se vesmír rozvětvuje na nekonečný počet dalších realit. V každé z nich pak probíhá jedna z možných variant vývoje událostí. Znamená to, že v každé chvíli si svým rozhodováním vybíráme jednu z variant budoucnosti a tím vytváříme nové paralelní světy.“ /H. Everett, fyzik/.

„Je důležité si uvědomit, že vnější věci jsou jen odrazem našeho vnitřního stavu. Musíme nejdříve nastolit harmonii v sobě, pak se mění okolnosti a lidi kolem nás.“ /V. Várady/

4 roky => ,,Mami mám tě rád“
10 let => ,,Jo jo mami“
16 let => OMG proč sem furt leze
18 let => Chceme odejít z domu
25 let => ,,Mami měla si pravdu“ ……………………………
30 let => Chceme jít zpátky k mámě
50 let => Máma je pryč.. 🙁
70 let => Dal bych všecko za to kdybych mámu viděl živou a zdravou.

„Neříkejte, že nemáte čas. Každý den máte k dispozici přesně tolik hodin, kolik …měli Michelangelo, Matka Tereza, Thomas Jefferson, Leonardo da Vinci nebo Albert Einstein.“ /H. Jackson Brown/

„Člověk se nesmí ani dobrovolně ani přinuceně účastnit vládní činnosti, tzn. nesmí přijímat povolání vojáka, ministra, berního, starosty,… ani člena parlamentu ani jinou funkci spojenou s násilím. Člověk nemá dobrovolně odvádět vládám daně a stejně tak nesmí užívat peníze sebrané daněmi ani jako plat, penzi nebo odměny. Dále by neměl používat instituce vydržované z daní, které byly násilně sebrány lidu. Člověk, který chce pracovat nejen pro své blaho, ale i pro zlepšení stavu lidí, se nesmí obracet k vládnímu násilí ani za tím účelem, aby chránilo jeho vlastnictví půdy a jiných předmětů, ani aby ochránilo jeho samého.”/L. N. Tolstoj/

„Člověk, jako každá živá bytost, se adaptuje, přizpůsobuje podmínkám, ve kterých žije a přijímá za své zvyky svého okolí. A tak, když potomci dlouhé řady otroků, sami zrozeni a vychováváni v poutech, začali přemýšlet, věřili, že otroctví je nedílnou součástí života, a svoboda zdála se jim nemožná. Taktéž i dělníci, po staletí nuceni věřit, že práce, jež byla jejich chlebem, závisí na dobré vůli pána, přijali tuto myšlenku, a začali vidět své životy jako závislé na milosti majitelů půdy a kapitálu.Skončili tak, že uvěřili, že je to pán. kdo je živí, a bezelstně se pak ptali, jak by bylo možné žít bez něj. Stejně tak by někdo, jehož nohy byly od narození spoutány, ale on se přesto naučil chodit, jak nejlépe to šlo, mohl přisuzovat svou schopnost pohybu právě těmto okovům, jež však ve skutečnosti oslabují a paralyzují svalovou sílu jeho nohou.”/Errico Malatesta/

Život je naše sudba. Naše vezdejší bytí. Naše první poslední. Naše touhy i zoufání, naše trumfy a katastrofy, …naše cílení i bloudění – to všechno je život. Naše dílo. Naše práce. Naše fantazie. Naše rouhání. Abychom tu nebyli nadarmo. Abychom tu byli k dobru, a ne k zlu. Aby tu po nás zbyla aspoň píď, na které patrná důstojná lidská stopa. To vše je život. Jediný náš život.

„Tady se dostávám k nejhoršímu výplodu stádnosti, k armádě kterou tak nenávidím! Když někdo přímo z radostí pochoduje vyřízenou řadou za zvuků kutálky, takovým člověkem prostě opovrhuji; ten byl obdařen velkým mozkem čistě omylem, protože jemu by mícha bohatě stačila. Mělo by se udělat všechno pro to, aby tahle skvrna na civilizaci co nejrychleji zmizela z povrchu zemského. Hrdinství na povel, nesmyslné násilnictví a ukňourané vlastenčení, tohle přímo náruživě nenávidím; válka je pro mne něčím tak nízkým a hnusným; radši bych se dal rozsekat na kousky, než bych se podílel na konání tak bídném! Nicméně si o lidstvu jako takovém myslím tolik dobrého, až mám za to, že tohle strašidlo by bylo bývalo už dávno totam, kdyby národům jejich zdravý rozum systematicky nekazila škola, tisk a vláda.“/Albert Einstein/

„Masa lidí slouží státu, ale nikoliv jako skupina jedinců, ale jako skupina strojů, zprostředkovaná činností lidských těl. Masa, to je nastoupená armáda, milice, dozorci a policisté. Svobodný úsudek nebo smysl pro morálku v ní neexistuje.”/Henry David Thoreau/

„Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám s sobě.“/Albert Schweitzer (lékař, filosof)/

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie, anebo oligarchie.“/Socrates před 2500 roky/

V Evangeliu Esejských se ptají Ježíše, co je potřeba dodržovat, aby člověk správně žil; a Ješua jim vysvětluje, že ve skutečnosti existuje jediné přikázání, a to přikázání „Miluj“. To je celé. A dodává, že když je člověk blbější, potřebuje těch přikázání víc, když je ještě blbější, tak ještě víc.